ENJOY SHIZUOKA

 

Nihondaira

Nihondaira
Photo provided by City of Shizuoka

 

Kuno-zan Toshogu Shrine 390 Negoya, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Mihonomatsubara

Mihonomatsubara
Photo provided by City of Shizuoka

Sumpujo Park 1 Sumpujokouen, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Sumpujo Park
Photo provided by City of Shizuoka

 

Toro Ruins 5-10-5 Toro, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Shizuoka Prefectural Museum of Art 53-2 Yada, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Shizuoka City Museum of Art Aoi Tower 3F, 17-1 Koyamachi, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Shizuoka City Serizawa Keisuke Art Museum 5-10-5 Toro, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Shizuoka City Tokaido Hiroshige Museum of Art 297-1 Yui, Shimizu-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Shizuoka Municipal Nihondaira Zoo 1767-6 Ikeda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka 5762 Oya, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan

Shizuoka Tourism Portal Site

↑ Page Top
Event Schedule